Sympozjum „Tradycje i zabytki kultury kulinarnej. Piernikarstwo”

W dniach 19-20 września 2020 r. odbędzie się jedno z największych w tym roku spotkań poświęconych problematyce piernikarskiej: XIII Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych połączone z sympozjum pt.:  Tradycje i zabytki kultury kulinarnej. Piernikarstwo. W ramach międzynarodowego forum przewidziane są zarówno prelekcje, warsztaty terenowe, dyskusje oraz pokazy i wizyty studyjne w …